ORGANIZATOR


Ranking Firma dla Inżyniera jest organizowany od 2001 roku przez Bank Danych o Inżynierach - agencję specjalizującą się w rynku pracy inżynierów, jedną z najstarszych polskich firm doradztwa personalnego. Agencja powstała w 1992 roku, aby wspierać młodych inżynierów w rozwoju ich karier i wyszukiwać dla firm najlepszych specjalistów na rynku. Od tamtego czasu nieprzerwanie i z sukcesem działa w tym obszarze.

Wraz z dynamicznym rozwojem oraz pogłębianiem wiedzy o rynku agencja zaczęła realizować coraz więcej projektów z obszaru doradztwa personalnego, ale jej działalność zawsze skupiała się na inżynierach. W tym momencie firma ma za sobą wiele projektów doradczych - audyty personalne w dużych spółkach, programy outplacementowe zarówno dla grup pracowniczych, jak i dla odbiorców indywidualnych.

Aktualnie agencji zaufało już ponad 150 000 inżynierów, rejestrując się w bazie danych BDI - jedynej tak dużej bazie inżynierów w Polsce. Dzięki tym informacjom firma mogła rozszerzyć swoją działalność i na szeroką skalę badania wynagrodzeń inżynierów. W tym momencie BDI dysponuje najbardziej aktualną i najdokładniejszą wiedzą o zarobkach inżynierów w Polsce, a także o ich oczekiwaniach.

Tworzy analizy stanowisk pracy - zarówno dla odbiorców biznesowych, jak i osób indywidualnych.