Regulamin Rankingu "Firma dla Inżyniera 2019"

§1. Organizator

 1. Ranking "Firma dla Inżyniera 2019" jest organizowany i przeprowadzany przez firmę Bank Danych o Inżynierach - Żebrowscy s. j. z siedzibą w Zielonce, ul. Piłkarska 14 (zwaną dalej w skrócie BDI). Ranking ma zasięg ogólnopolski.

§2. Nazwa

 1. Oficjalna nazwa Rankingu brzmi "Firma dla Inżyniera 2019".

§3. Cel

 1. Celem Rankingu jest wyłonienie najatrakcyjniejszych pracodawców na rynku pracy inżynierów w roku 2019.

§4. Forma Głosowania

 1. Głosowanie odbywa się w formie ankiety wypełnianej przez uczestników. Uczestnikami Rankingu są osoby z wykształceniem technicznym, lub kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku inżynierskim, posiadające konto w BDI (tzw. "Błękitną Strefę") i wypełnioną ankietą osobową. Ankietę można wypełniać on-line na stronie internetowej BDI www.bdi.com.pl. Wypełnienie ankiety umożliwia weryfikację uprawnienia uczestnika do głosowania.
 2. Głosy można oddawać w okresie od 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.
 3. Każdy uczestnik może oddać głos na maksymalnie trzech różnych pracodawców. Każdy głos jest równorzędny.
 4. Uczestnik nie ma możliwości zmiany oddanych wcześniej głosów.

§5. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez BDI w pierwszym kwartale 2020 roku.

§6. Laureaci

 1. Laureatami konkursu Rankingu zostaje pierwszych dziesięciu pracodawców, na których oddanych zostanie najwięcej głosów.
 2. Każdy Laureat Rankingu otrzyma:
 • prawo do użytkowania logo konkursu Firma dla Inżyniera 2019
 • prawo do użytkowania tytułu Najatrakcyjniejszego Pracodawcy dla Inżynierów roku 2019 w okresie do końca roku 2020 we wszelkich własnych materiałach promocyjnych,
 • możliwość prezentacji logo i/lub nazwy firmy w ramach promocji Rankingu,
 • możliwość bezpłatnej promocji na stronach www.firmadlainzyniera.pl w ramach prezentacji pracodawców.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator zapewnia pełną ochronę danych osobowych uczestnikom rankingu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rankingiem.

§8. Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, jednakże zmiany nie mogą dotyczyć zasad głosowania.